Privacy policy

Hur Webbhuset följer GDPR

Vi på Webbhuset vill alltid sätta användaren i fokus.

För att behandla och hantera våra användare på bästa sätt har vi nu publicerat en personuppgiftspolicy, vi har tagit fram nya dataskyddsvillkor som bilaga till våra allmänna avtalsvillkor och en lista på alla våra underleverantörer (se nedan).

Vi har gjort dessa uppdateringar för att du lättare ska förstå vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den och hur vi använder den. Vi gör dessa uppdateringar också som svar på den nya dataskyddslagen som är i kraft i EU från och med den 25 maj 2018.

Här är en lista på de sex principerna vi följer när vi behandlar personuppgifter, principerna är desamma som ingår i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Dessa principer gäller alla som behandlar personuppgifter, också dig och din organisation.

Personuppgifter:

  • behandlas lagligt, korrekt och öppet
  • användas endast för ändamålet
  • ska minimeras till endast de uppgifter som verkligen behövs
  • ska vara korrekta och korrigeras om de inte är det
  • ska lagras endast den tid de behövs och sedan raderas
  • ska behandlas säkert, med integritet och konfidentialitet

Och det är den personuppgiftsansvarige som alltid har ansvaret för att principerna följs.


Du är välkommen och kontakt oss direkt du har frågor om hur Webbhuset sätter användaren i fokus och följer principerna ovan.

Vi står också till tjänst och hjälper dig i ditt arbete att följa GDPR.

Kontaktperson

Ant Simons
VD, Webbhuset
ant@webbhuset.fi
+358 50 3300 819

 

Våra underleverantörer

 

När du som kund hos Webbhuset lagrar personuppgifter i Webbhusets program är du personuppgiftsansvarig. Då fungerar Webbhuset och Webbhusets underleverantörer som personuppgiftsbiträden till dina register. 

 

1. Underleverantörer som är personuppgiftsbiträde till våra kunders register 

Molnix, servertjänster
https://molnix.com/about/privacy-policy/

 

Webbhuset är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in om våra kunder och användare. Vi lagrar personuppgifter hos följande underleverantörer, som fungerar som Webbhusets personuppgiftsbiträden.

 

2. Underleverantörer som är personuppgiftsbiträde till Webbhusets register

Finago, kundregister och kundfakturering
https://finago.com/sv/dataskyddsbeskrivning/

Drift, webchat
https://www.drift.com/gdpr/

Google Analytics, besöksdata för webbtjänster
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv
OBS! Avslutad 12.6.2023

Google Drive, interna dokument
https://cloud.google.com/privacy/gdpr

Mailjet, e-postutskick
https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-gdpr-compliance/

Bugsnag, rapportering av felmeddelanden
https://www.bugsnag.com/security/

Apix, fakturautskick per post från Desky
https://apix.fi/tietosuojaseloste/