Från verksamhetsmål till resultat

29.03.2018 kl. 16:38
Vi kan idag mäta nästan allt som sker digitalt. Men vad vill vi egentligen mäta?

Webbhuset erbjuder analystjänster och workshoppar, där vi “hands on” nystar upp Google Analytics paneler och rapporter tillsammans med våra kunder. I det skedet när våra kunder kommit igång med analysverktygen, och börjat förstå terminologin så uppstår ofta en rad frågor. Vad skall jag göra med all denna data som vi nu samlar in? Vad betyder det att “Bounce Rate” sjunkit från förra året (och är det ens relevant för oss)? Det var just den här typen av frågor som jag valde ta fasta på under Studieförbundets seminarium kring digital analys tidigare i vår. Denna gång fick andra talare i sina anföranden gå in på detaljerna kring hur man arbetar med rapporterna och panelerna i Google Analytics.

Jag hävdar att nyckeln till att nå en djupare förståelse för hur digitala analysen kan hjälpa organisationen framåt fortfarande ligger i den klassiska 50-tals strategidevisen: Vision - Mission - Mål. Modellen togs också under seminariet upp av Sami Kallinen på 8-bit-sheep. Sami påpekade att det är svårt i praktiken att tillämpa modellen som beslutshierarki. Dagens digitala kommunikation är för komplex - han använde benämningen “kaosartat system”. Jag håller med honom. Jag tror, precis som Sami, att den inte kan användas som en rigid modell för hur besluten i organisationen ska fattas. Det finns för många föränderliga faktorer som påverkar beslutsfattandet.

Vi jagar insikter

När det däremot gäller att skapa sig en övergripande insikt och förståelse för hur den digitala analysen kan hjälpa en organisation, så har vi idag flera beprövade arbetsmetoder. Vi arbetar med frågeställningar som bottnar i “klassikern” vision - missioin - mål.

  • Vilka mätare visar bäst för era finansiärer hur ni lyckas med ert arbete?
  • När har ett digitalt mål nåtts hos er (så kallad konvertering, Conversion)? Är det när ni fått en ny medlem? När någon anmält sig till ert evenemang? Laddat ner er rapport? Donerat till en kampanj?
  • Vilket är viktigare för er - att organisationen får sylighet eller att det syfte som organisationen tjänar får synlighet?

Med frågorna utreder vi organisationens nuläge jämfört med era mål, och i processen börjar vi se vilka mätare som är relevanta just för er idag.

 Foto: Studieförbundet, Laura Oksanen

När man kommit vidare och har fått större insikter i hur den digitala analysen kan hjälpa organisationen nå bättre resultat märker man ofta att verksamheten ska utformas över tid och mätarna likaså. Vi talar om att fortgående iterera fram vad som är relevant just för den egna organisationen för tillfället. Aretet med organisationens digitala uppföljning går alltså ofta ut på att “prova och försöka” (som man säger på Kimitoön). På seminariet tog Petra Louhimies från Raseborg stad i sitt anförande fram just aspekten att friskt våga sätta igång i någon ända. Ta fram en mätare som man anser vara relevant. Kolla om den ändrar över tid. Ifall den gör det så frågar man varför? Vad hände när vi plötsligt fick 50 extra besökare på vår hemsida - vad fick dem att komma till oss. Kan vi ta lärdom av detta?


“Digital uppföljning och analys” -seminariet ordnades 13.3.2018 av Svenska studieförbundet i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet, Svenska litteratursällskapet och Bildningsalliansen.

Robin Österholm